SEARCH JOBS at Hà Giang

Search Results

Total 5 (Register today 0)
Company name Job Post Education/Career Location/Salary Registration date/Closing day
Công ty CP Sông Đà 4 Tuyển dụng Kỹ sư thủy điện, thủy lợi, trắc địa, xây dựng
Construction·Supervision·Public service
Unrelated career
Tốt nghiệp Cao đằng
Hà Giang
10-12 triệu
Closed
Unlimited time
công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Victoria Hà Nội tuyển thợ nhôm kính, thợ phụ
Mechanical·Mechanical equipment
Unrelated career
Không yêu cầu
Hà Nội
7-10 triệu
Closed
30/09/2018
(0 ngày )
công ty giải pháp nhân sự Bùi Gia Tuyển 15 nhân viên bảo vệ
Security·Protection·Safety
Unrelated career
Không yêu cầu
Hà Nội
5-7 triệu
Closed
30/09/2018
(0 ngày )
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT FPT Telecom Hậu Giang - Nhân Viên Kỹ Thuật Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Nhà
Telecommunication·Mobile
Unrelated career
Hà Nội
5 - 7 triệu
Closed
Unlimited time
Tập đoàn Samsung Kỹ Sư Phần Mềm
BIO Technology
1 year over
Hà Giang
10 - 12 triệu
Closed
31/12/2017
(0 ngày )