Hướng dẫn J-POINT

 

       

 

1J-PONIT là gì?

J-POINT là một ưu đãi đặc biệt của JOBPRO. Đây là một dịch vụ mà người dùng tích lũy điểm theo số tiền thực tế sử dụng và được tặng rất nhiều ưu đãi để có thể sử dụng như tiền mặt.

 

2. Tích lũy J-POINT

Khi thanh toán các dịch vụ mất phí (dịch vụ đăng tin tuyển dụng, dịch vụ xem hồ sơ nhân sự, các gói sản phẩm khác)), doanh nghiệp có thể nhận được số điểm tương ứng với số tiền đã thanh toán, và dùng số điểm này để được giảm giá với số tiền tương ứng khi thanh toán các dịch vụ tiếp theo.

Khi hoàn thành thanh toán, điểm được tích lũy tự động trong số tiền thanh toán thực tế đã trừ thuế VAT. (chưa bao gồm số tiền sử dụng Coupon, J-POINT).

Tuy nhiên, khi thanh toán tổng số tiền bằng J-POINT thì lần thanh toán đó sẽ không được tích điểm.

Phần trăm tích lũy 

Dịch vụ mất phí

Tiêu chuẩn tích lũy (vnd)

3%

5%

7%

10%

Dịch vụ đăng tuyển

Dưới 3,000,000  

Trên 3,000,000

Trên 5,000,000 

Trên 7,000,000 

Dịch vụ xem hồ sơ

 Dưới 2,000,000  

Trên 2,000,000

Trên 4,000,000 

Trên 6,000,000

Dịch vụ SMS 

Không tích lũy 

¤ Điểm được tích lũy theo tiêu chuẩn số tiền thanh toán (đã trừ VAT). Khi sử dụng mã giảm giá, sẽ không được tích lũy J-POINT

 

3. Sử dụng J-POINT

 J-POINT có thể sử dụng khi thanh toán các dịch vụ mất phí (dịch vụ đăng tin tuyển dụng, dịch vụ xem hồ sơ nhân sự, các gói sản phẩm khác) và có thể sử dụng cùng với Coupon. (ngoại trừ dịch vụ SMS).

Tham khảo sử dụng

• Dùng để thanh toán toàn bộ số tiền: Khi tổng số point nhiều hơn hoặc bằng số tiền thanh toán.

• Dùng để thanh toán 1 phần số tiền: Khi tổng số point hiện có ít hơn số tiền thanh toán

• Thời điểm được giảm giá bằng việc sử dụng J-POINT là khi xác nhận thanh toán ở bước cuối cùng, trường hợp thanh toán bị hủy thì J-POINT sẽ không được sử dụng.

 

4. Hủy thanh toán/Hoàn trả 

Trong trường hợp hủy/hoàn trả thanh toán thì J-POINT đã được tích lũy sẽ được hoàn  lại.

Nếu không có J-POINT đã được tích lũy, bạn không thể sử dụng để giảm giá.

 

5. Hiệu lực sử dụng J-PONIT

Thời hạn sử dụng J-Point là 1 năm (365 ngày)kể từ ngày tích lũy cuối cùng, thời gian hết hiệu lực được tính theo thứ tự từ Point gần nhất. Khi rút khỏi thành viên doanh nghiệp thì Point bị hủy toàn bộ và không được chuyển sang ID khi  gia nhập  lại.

Ví dụ hết hiệu lực Point được tích lũy khi hoàn thành thanh toán.

- Ngày 15/01/2018 tích lũy được 200,000 Point -> đến 0h ngày 16/01/2019 sẽ hết hạn 200,000 Point.

 (Chúng tôi sẽ gửi email hướng dẫn hủy “Point dự đoán bị hủy trong vòng 3 tháng kể từ ngày 1 hàng tháng. Mỗi tháng 1 ngày)

 

HÃY SỬ DỤNG NGAY ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT J-POINT

 

Trung tâm CSKH JOBPRO


Điện thoại: 0243-868- 8282, E-mail: help@jobpro.vn

Thời gian làm việc: 08:30~17:30 thứ 2 ~ thứ 6 | Thứ 7 08:30~12:00 | Chủ nhật, ngày lễ nghỉ