Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 3 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
ĐƠN ƯNG TUYỂN VỊ TRÍ HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN
Lê Thanh Phong Nam - 28 tuổi
ĐƠN ƯNG TUYỂN VỊ TRÍ HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

3 Năm 5 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Cao đằng 15/04/2020
ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bình Thuận

5 Năm 5 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trên Đại học 07/08/2019
Nguyễn Thị Bích Du
Nguyễn Thị Bích Du Nữ - 32 tuổi
Nguyễn Thị Bích Du

Bình Thuận

5 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trên THPT 18/05/2018