Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG / PHÒNG SẢN XUẤT
Trần Văn Tuấn Nam - 32 tuổi
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG / PHÒNG SẢN XUẤT

Đồng Tháp

5 Năm 0 Tháng

12-15 Triệu
28/06/2018