Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
이력서
정초희 Nam - 49 tuổi
이력서

Vĩnh Phúc

7 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
05/02/2021