Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 2 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Biên phiên dịch tiếng Khmer (Campuchia)
danh sum Nam - 38 tuổi
Biên phiên dịch tiếng Khmer (Campuchia)

Hà Nội

Nhân viên mới

Chính sách của công ty
18/08/2018
HỒ SƠ CÁ NHÂN
Trình Sý Khầm Nữ - 40 tuổi
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Nhân viên mới

7-10 triệu
26/06/2018