Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 9 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
오늘이 아닌 1년 , 10년 먼미래를 보며 열심히 업무에 임하겠습니다
이민성 Nam - 36 tuổi
오늘이 아닌 1년 , 10년 먼미래를 보며 열심히 업무에 임하겠습니다

Bình Dương

9 Năm 0 Tháng

Thỏa thuận
Đại học 26/06/2019
든든한 일꾼
이관용 Nam - 42 tuổi
든든한 일꾼

Bắc Ninh

17 Năm 5 Tháng

Cạnh tranh
21/06/2019
ỨNG TUYỂN QUẢN LÝ KHO
Vi Thành Sông Nam - 28 tuổi
ỨNG TUYỂN QUẢN LÝ KHO

Bắc Ninh

2015 Năm 2019 Tháng

7-10 triệu
Tốt nghiệp Cao đằng 22/04/2019
Nguyen Van Luan - Warehouse supervisor
Nguyen Van Luan Nam - 28 tuổi
Nguyen Van Luan - Warehouse supervisor

TP HCM

5 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu
02/04/2019
HỒ SƠ XIN VIỆC
Phùng Công Sinh Nam - 24 tuổi
HỒ SƠ XIN VIỆC

Nghệ An

Nhân viên mới

5-7 triệu
Đại học 16/11/2018
Hồ sơ xin việc
Văn Huy Chiên Nam - 26 tuổi
Hồ sơ xin việc

2 Năm 0 Tháng

5-7 triệu
13/07/2018
CV xin việc
Nguyễn Trung Kiên Nam - 27 tuổi
CV xin việc

Hà Nội

3 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Đại học 11/05/2018
이재수 입니다
이재수 Nam - 45 tuổi
이재수 입니다

18 Năm 0 Tháng

Trên 50 triệu
21/03/2018
Thái Thanh Nghiệp
Thái Thanh Nghiệp Nam - 24 tuổi
Thái Thanh Nghiệp

TP HCM

Nhân viên mới

7-10 triệu
Đại học 15/03/2018