Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 2 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
KẾ TOÁN TRƯỞNG TÌM VIỆC
Nguyễn Hữu Trí Nam - 42 tuổi
KẾ TOÁN TRƯỞNG TÌM VIỆC

Quảng Nam

17 Năm 0 Tháng

20-25 Triệu
25/03/2019
Assistant
Ly Le Dung Nữ - 38 tuổi
Assistant

TP HCM

18 Năm 0 Tháng

20-25 Triệu
Đại học 04/03/2019