Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
다양한 국가 연수경험, 경제학 전공, 영어 능통자
천지연 Nữ - 31 tuổi
다양한 국가 연수경험, 경제학 전공, 영어 능통자

Bắc Ninh

Nhân viên mới

Trên 50 triệu
Đại học 16/05/2018