Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술
신은우 Nam - 42 tuổi
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술

14 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
14/09/2020