Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 16 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
재무관리자 (인사.총무.재무회계.세무.무역)
psh13524 Nam - 50 tuổi
재무관리자 (인사.총무.재무회계.세무.무역)

Hà Nội

25 Năm 2 Tháng

Cạnh tranh
Tốt nghiệp Trung cấp 03/12/2019
기구 및 공정 설계 18년
허우형 Nam - 40 tuổi
기구 및 공정 설계 18년

18 Năm 1 Tháng

Thỏa thuận
27/11/2019
LCM/BLU/TSP_제조/기술
신은우 Nam - 41 tuổi
LCM/BLU/TSP_제조/기술

13 Năm 6 Tháng

Thỏa thuận
06/11/2019
베트남에서 제 2에 삶을 꿈꾸는 엔지니어 입니다.
김병국 Nam - 31 tuổi
베트남에서 제 2에 삶을 꿈꾸는 엔지니어 입니다.

5 Năm 11 Tháng

Thỏa thuận
08/10/2019
이력서
배경민 Nam - 28 tuổi
이력서

Bắc Ninh

Nhân viên mới

Cạnh tranh
25/09/2019
성실한 일꾼 평생 직장 구합니다
김창웅 Nam - 35 tuổi
성실한 일꾼 평생 직장 구합니다

8 Năm 10 Tháng

Thỏa thuận
10/08/2019
최선을 다하겠습니다.
최재원 Nam - 26 tuổi
최선을 다하겠습니다.

Hà Nội

Nhân viên mới

Thỏa thuận
Đại học 25/07/2019
든든한 일꾼
이관용 Nam - 42 tuổi
든든한 일꾼

Bắc Ninh

17 Năm 5 Tháng

Cạnh tranh
21/06/2019
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다
t01092865683 Nam - 37 tuổi
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다

10 Năm 6 Tháng

Cạnh tranh
Tốt nghiệp THPT 11/01/2019
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다
Sunwoo Song Nam - 37 tuổi
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다

10 Năm 6 Tháng

Thỏa thuận
Tốt nghiệp THPT 11/01/2019
전자전공/제조기술 /생산 지원합니다. /해외 주재원경력
박준영 Nam - 45 tuổi
전자전공/제조기술 /생산 지원합니다. /해외 주재원경력

19 Năm 7 Tháng

Cạnh tranh
23/11/2018
양태진
taejin yang Nam - 37 tuổi
양태진

10 Năm 6 Tháng

02/08/2018
이력서입니다.
나재영 Nam - 32 tuổi
이력서입니다.

Hà Nội

9 Năm 0 Tháng

20-25 Triệu
Tốt nghiệp THPT 18/07/2018
베트남 현지에서 비전을 위해 일할 청년입니다.
정지용 Nam - 34 tuổi
베트남 현지에서 비전을 위해 일할 청년입니다.

Nhân viên mới

Cạnh tranh
Tốt nghiệp THPT 18/06/2018
제조(필름분야) 전문가 입니다.
강용호 Nam - 52 tuổi
제조(필름분야) 전문가 입니다.

20 Năm 0 Tháng

Cạnh tranh
31/05/2018
선배를 존경하고 동료를 배려 할 줄 아는 준비 된 사원
이정우 Nam - 29 tuổi
선배를 존경하고 동료를 배려 할 줄 아는 준비 된 사원

Bắc Ninh

2 Năm 6 Tháng

Thỏa thuận
Tốt nghiệp Trung cấp 29/05/2018