Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 5 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
HOÀNG THỊ NHUNG Nữ - 33 tuổi
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đà Nẵng

4 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Đại học 07/07/2018
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ - 32 tuổi
THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Đà Nẵng

3 Năm 9 Tháng

10-12 triệu
Đại học 04/07/2018
ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Lê Ngọc Tân Nam - 34 tuổi
ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Đà Nẵng

4 Năm 5 Tháng

7-10 triệu
Đại học 04/07/2018
NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG
Nhung Ngô Nữ - 30 tuổi
NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
04/07/2018
Phan Thị Mỹ Hạnh
Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ - 35 tuổi
Phan Thị Mỹ Hạnh

5 Năm 2 Tháng

5-7 triệu
Đại học 19/04/2018