Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Nguyễn Thị Bé Hai
Nguyễn Thị Bé Hai Nữ - 30 tuổi
Nguyễn Thị Bé Hai

An Giang

Nhân viên mới

3-5 triệu
Đại học 09/07/2018