Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 53 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.
이기영 Nam - 53 tuổi
생산, 생산관리 및 외주관리 전문가입니다.

Bình Phước

24 Năm 5 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 05/10/2022
제조 / 품질관리 전문가
정인석 Nam - 52 tuổi
제조 / 품질관리 전문가

Bắc Ninh

32 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 15/07/2022
낭중지추(囊中之推)라는 사자성어처럼 능력과 목표가 있다면 그 어느 곳에서라도 저를 알아주실 거란  믿음으로 최선을 다하겠습니다.
PARK CHANG SOON Nam - 47 tuổi
낭중지추(囊中之推)라는 사자성어처럼 능력과 목표가 있다면 그 어느 곳에서라도 저를 알아주실 거란 믿음으로 최선을 다하겠습니다.

Hà Nội

21 Năm 9 Tháng

Trên 100 triệu
Đại học 06/07/2022
항상 준비된 사람이 되자
정 상선 Nam - 47 tuổi
항상 준비된 사람이 되자

Hà Nội

24 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
THPT 03/05/2022
생산관리 이력서
반우현 Nam - 45 tuổi
생산관리 이력서

Bắc Ninh

19 Năm 9 Tháng

Chính sách của công ty
Trên Đại học 03/03/2022
SMT 제조 부문 지원
김 이준 Nam - 52 tuổi
SMT 제조 부문 지원

Bắc Ninh

24 Năm 5 Tháng

Chính sách của công ty
Trung cấp 03/01/2022
다년간의 해외 주재를 통한 구매/자재 외 영업,관리,생산등의 폭넓은 야전 업무경험 멀티플레이어
양준석 Nam - 46 tuổi
다년간의 해외 주재를 통한 구매/자재 외 영업,관리,생산등의 폭넓은 야전 업무경험 멀티플레이어

Hà Nội

19 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 16/12/2021
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "
이주병 Nam - 51 tuổi
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "

Hà Nội

25 Năm 8 Tháng

Trên 100 triệu
Đại học 23/11/2021
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC
Nguyễn Văn Báu Nam - 27 tuổi
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC

3 Năm 1 Tháng

25-30 triệu
Đại học 18/11/2021
기본품질 확보!! 품질경영 혁신!! 품질사고 예방!!
방지민 Nam - 39 tuổi
기본품질 확보!! 품질경영 혁신!! 품질사고 예방!!

Hà Nội

16 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 04/10/2021
생산기술, 제조기술 경력 지원합니다 / 정직과 성실함으로 임하겠습니다
오건우 Nam - 40 tuổi
생산기술, 제조기술 경력 지원합니다 / 정직과 성실함으로 임하겠습니다

Đà Nẵng

18 Năm 10 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
26/07/2021
모윤범[베트남] 전기공사
모윤범 Nam - 48 tuổi
모윤범[베트남] 전기공사

Hà Nội

21 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 23/07/2021
희망을 버리지 말자
김창호 Nam - 45 tuổi
희망을 버리지 말자

Bắc Ninh

20 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Trung cấp 26/04/2021
완벽한 품질 / 최대의 생산성 관리를 통한 최대 이익창출
김영한 Nam - 40 tuổi
완벽한 품질 / 최대의 생산성 관리를 통한 최대 이익창출

Bắc Ninh

11 Năm 3 Tháng

Trên 100 triệu
Đại học 05/04/2021
경험과 경력을 바탕으로 최고의 성과를 드리겠습니다.
최성민 Nam - 37 tuổi
경험과 경력을 바탕으로 최고의 성과를 드리겠습니다.

Bắc Ninh

13 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty
04/02/2021
품질 관리 입사 지원서
Sungchul Cho Nam - 44 tuổi
품질 관리 입사 지원서

11 Năm 2 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
29/11/2020
이현직 이력서
이현직 Nam - 46 tuổi
이현직 이력서

13 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
10/10/2020
베트남학 전공 / 전기공학 전공 / 베트남거주
Park Woon Seo Nam - 42 tuổi
베트남학 전공 / 전기공학 전공 / 베트남거주

Hải Phòng

7 Năm 1 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 26/08/2020
회로설계, SMPS 제조, 생산
KIM CHANG NAM Nam - 46 tuổi
회로설계, SMPS 제조, 생산

Hà Nội

20 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Trên Trung cấp 10/08/2020
GA-HR tại Hà Nam
dương cửu long Nam - 35 tuổi
GA-HR tại Hà Nam

Hà Nam

7 Năm 0 Tháng

15-20 Triệu
Cao đằng 17/07/2020