Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 4 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Hồ Sơ Xin Việc
DƯƠNG LÊ TIẾN LỰC Nam - 27 tuổi
Hồ Sơ Xin Việc

Nghệ An

3 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Đại học 13/02/2019
Hồ sơ xin việc
Sáng Nghệ Nam - 28 tuổi
Hồ sơ xin việc

4 Năm 0 Tháng

7-10 triệu
Trung cấp 25/12/2018
Nguyễn trọng hợp,kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp
Nguyễn trọng hợp Nam - 38 tuổi
Nguyễn trọng hợp,kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp

10 Năm 0 Tháng

12-15 Triệu
07/12/2018
tìm việc xây dựng dân dụng và giao thông
Phan manh hung Nam - 40 tuổi
tìm việc xây dựng dân dụng và giao thông

Nghệ An

10 Năm 0 Tháng

12-15 Triệu
31/07/2018