Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 8 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Tìm Kiến Công Việc Phù HỢP
LÝ VĂN HÓA Nam - 26 tuổi
Tìm Kiến Công Việc Phù HỢP

Nhân viên mới

15-25 triệu
08/12/2022
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자
권탁희 Nam - 55 tuổi
영업및 생산관리 15년이상 베테랑 경력자

Bắc Ninh

29 Năm 3 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trung cấp 29/08/2022
자동차 / 전자 업종 생산관리 및 품질관리 지원
류 재원 Nam - 56 tuổi
자동차 / 전자 업종 생산관리 및 품질관리 지원

29 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 26/08/2020
생산관리및기계,공무관련경력14년입니다
최용남 Nam - 53 tuổi
생산관리및기계,공무관련경력14년입니다

Bắc Ninh

15 Năm 4 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 21/08/2020
열심히 하겠습니다
김혜근 Nam - 41 tuổi
열심히 하겠습니다

11 Năm 1 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 27/03/2020
베트남:섬유영업/생산관리/재고관리_한국:네트워크엔지니어 ( 카카오톡Id : bijyu )
김호경 Nam - 44 tuổi
베트남:섬유영업/생산관리/재고관리_한국:네트워크엔지니어 ( 카카오톡Id : bijyu )

Bắc Ninh

11 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Giáo dục khác 11/12/2019
제 경력으로 열심히 일을 하겠습니다
이영진 Nam - 46 tuổi
제 경력으로 열심히 일을 하겠습니다

Bắc Ninh

6 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Trên Trung cấp 26/08/2019
생산관리/공정관리
김수 Nam - 46 tuổi
생산관리/공정관리

21 Năm 2 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
20/10/2018