Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 9 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술
신은우 Nam - 45 tuổi
LCM/BLU/TSP/ACF_제조/기술

Hà Nội

14 Năm 0 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
21/03/2022
필요한 인재가 되겠습니다.
오원균 Nam - 48 tuổi
필요한 인재가 되겠습니다.

14 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
09/07/2021
산업용 모니터, 전자칠판, DID, HW _ 유창영 이력서
유창영 Nam - 45 tuổi
산업용 모니터, 전자칠판, DID, HW _ 유창영 이력서

13 Năm 3 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 06/05/2021
오늘 내가 헛되이 보낸 하루는 어제 죽은 이가 그토록 살고 싶어 했던 내일이다.
김정식 Nam - 42 tuổi
오늘 내가 헛되이 보낸 하루는 어제 죽은 이가 그토록 살고 싶어 했던 내일이다.

Bắc Ninh

11 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 19/12/2020
성창화
성창화 Nam - 43 tuổi
성창화

Bắc Ninh

13 Năm 8 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 04/09/2020
박장 중국기업 구매자재 관리 경력 채용
이성웅 Nam - 47 tuổi
박장 중국기업 구매자재 관리 경력 채용

Bình Phước

15 Năm 0 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 04/05/2020
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다
t01092865683 Nam - 41 tuổi
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다

10 Năm 6 Tháng

Chính sách của công ty
THPT 11/01/2019
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다
Sunwoo Song Nam - 41 tuổi
모든일의 성실하고 열심히 임하겠습니다

10 Năm 6 Tháng

Thoả thuận sau phỏng vấn
THPT 11/01/2019
양태진
taejin yang Nam - 41 tuổi
양태진

10 Năm 6 Tháng

02/08/2018