Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
이정훈 이력서
이정훈 Nam - 53 tuổi
이정훈 이력서

26 Năm 2 Tháng

Trên 100 triệu
28/01/2022