Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 5 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
Hành chính, phiên dịch cho công ty Hàn Quốc
Tạ Hữu Sáu Nam - 38 tuổi
Hành chính, phiên dịch cho công ty Hàn Quốc

Hải Dương

11 Năm 0 Tháng

20-25 Triệu
20/03/2021
HOANG VAN LUC TRI
HOANG VAN LUC TRI Nam - 32 tuổi
HOANG VAN LUC TRI

Nhân viên mới

30-35 triệu
Đại học 30/09/2020
Biên Phiên Dịch Viên
Đặng Tiến Dũng Nam - 31 tuổi
Biên Phiên Dịch Viên

Bắc Ninh

Nhân viên mới

10-20 triệu
Đại học 03/04/2020
Phạm Văn  Điệp
PHẠM VĂN ĐIỆP Nam - 29 tuổi
Phạm Văn Điệp

Nhân viên mới

7-10 triệu
15/07/2019
이력서
Nguyễn Huy Tiệp Nam - 39 tuổi
이력서

3 Năm 1 Tháng

25-30 triệu
Đại học 23/05/2018