Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 6 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
HỒ SƠ XIN VIỆC
Bichthuy Tran Nữ - 30 tuổi
HỒ SƠ XIN VIỆC

2 Năm 0 Tháng

5-7 triệu
03/06/2019
Nguyễn thị hoa
Nguyễn thị hoa Nữ - 23 tuổi
Nguyễn thị hoa

Nhân viên mới

5-7 triệu
27/05/2019
Nguyễn minh thuận
Nguyễn minh thuận Nam - 27 tuổi
Nguyễn minh thuận

Vĩnh Long

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
07/01/2019
Phạm Minh Quang
Phạm Minh Quang Nam - 20 tuổi
Phạm Minh Quang

Nhân viên mới

3-5 triệu
Trường nghề 12/10/2018
2O9X81M
Trần Khánh Huyền Nữ - 23 tuổi
2O9X81M

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 07/08/2018
2O9X81M
Trần Khánh Huyền Nữ - 23 tuổi
2O9X81M

Nhân viên mới

Thoả thuận sau phỏng vấn
Đại học 07/08/2018