Lĩnh vực hoạt động
VÙNG MIỀN
Mức lương
KINH NGHIỆM

Đã tìm được 1 nhân sự

Họ tên Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Kinh nghiệm/ Mức lương Học lực/Chứng chỉ Cập nhật
기술영업, 생산관리, 개발기술, 공정관리 전자/전기/제어 7년 이상 경력
John Guil Lim Nam - 42 tuổi
기술영업, 생산관리, 개발기술, 공정관리 전자/전기/제어 7년 이상 경력

3 Năm 10 Tháng

Chính sách của công ty
Đại học 22/03/2019