Sửa đổi lần cuối: 17/07/2018

IT Manager

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

Project Manager (Khác) (CNTT-Giải pháp)

Mức lương mong muốn

Chính sách của công ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

Seong Sik Soon

Họ tên

Seong Sik Soon

Giới tính

Nam  - 03/05/1971 (53 tuổi)

Địa chỉ

Kyung Ki Do, Bu Cheon Si, Won Jong Dong, 356-1, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Tổng kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trên Đại học

TP HCM

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên ngành Điểm trung bình
05/1994 - 05/1998

Trên Đại học

Averett An toàn thông tin

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Điểm mạnh của bạn
GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.
Ngày soạn: 17/07/2018 Người soạn: Seong Sik Soon


Nếu đăng ký tài liệu giả, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các hoạt động lao động.

Công ty JOBPRO đảm bảo thông tin của người xin việc được giữ bí mật và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung hồ sơ, đồng thời chúng tôi tin tưởng các hồ sơ được đăng ký và không chịu trách nhiệm trong tranh chấp luật pháp phát sinh.(theo điều 15 điều khoản hội viên cá nhân)