Sửa đổi lần cuối: 09/12/2022

귀사의 quantum jump를 원하시면 저를 선택하세요

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

베트남 전국 (Thoả thuận sau phỏng vấn) (Nhân Viên Kinh Doanh)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

송영선

Họ tên

송영선

Giới tính

Nam  - 02/10/1970 (53 tuổi)

Địa chỉ

lottecenter, Q. Ba Đình, Hà Nội

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Tổng kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Đại học

22 Năm 5 Tháng | Hàn Quốc 2 Năm 0 Tháng

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên ngành Điểm trung bình
199003 - 19972

Đại học

인천대학교 Pháp lý·Luật

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Tổng kinh nghiệm 22 Năm 5 Tháng | Làm việc ở nước ngoài: Hàn Quốc 2 Năm 0 Tháng

Điểm mạnh của bạn

영업기획, 내부통제, 디지털 역량, 마케팅 (data 분석포함)및 기획력 등을 골고루 갖추고 경험한 다양한 방면의 전문가


Thời gian Thông tin công việc

20210127 ~ 현재

Công ty

Lottefinance vietnam

Bộ phận

sales division

Khu vực làm việc

Hà Nội

Chức danh

sales Director

Mức lương

Ngành nghề

sales director

Mô tả về công việc

롯데파이낸스 베트남에서 sales plannning, management, stratgey 등을 담당하였음GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.
Ngày soạn: 09/12/2022 Người soạn: 송영선


Nếu đăng ký tài liệu giả, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các hoạt động lao động.

Công ty JOBPRO đảm bảo thông tin của người xin việc được giữ bí mật và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung hồ sơ, đồng thời chúng tôi tin tưởng các hồ sơ được đăng ký và không chịu trách nhiệm trong tranh chấp luật pháp phát sinh.(theo điều 15 điều khoản hội viên cá nhân)