Sửa đổi lần cuối: 05/02/2021

해외영업/영업/생산관리 관리자

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

영업 (General~Senior Manager) (Kinh doanh nước ngoài-Thương mại)

Mức lương mong muốn

Trên 100 triệu

THÔNG TIN CƠ BẢN

박재현

Họ tên

박재현

Giới tính

Nam  - 28/12/1980 (43 tuổi)

Địa chỉ

Lô 88-89 cát tường ECO -Đường Lê Thái Tổ Phường Võ Cường TP, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Tổng kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trên Đại học

11 Năm 11 Tháng Hà Nội 1400만동

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên ngành Điểm trung bình
1999/03 - 2008/08

Trên Đại học

영남대학교 Xuất nhập khẩu·Ngoại thương 3.17

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Tổng kinh nghiệm 11 Năm 11 Tháng

Điểm mạnh của bạn

1) Project Management 총괄 : 총 매출 1,650억 달성
2) 주요 모바일 업체와의 다수 프로젝트 진행으로 전체 Process 인지 및 처리
(Apple, Blackberry, Motorola..)
3) 자동차 전장 업체와의 다수 프로젝트 진행으로 Process 인지 및 처리
(ZF TRW, LGE, LGD, HSE, BMW, FORD, DAIMLER, PORSCHE, LGD, YURA, HYUNDAI..)


Thời gian Thông tin công việc

2008/08 ~ 2012/08

Công ty

코스모이엔지(주)

Bộ phận

통합구매원가팀

Khu vực làm việc

해외지역

Chức danh

대리

Mức lương

220만원

Ngành nghề

제조업 (기계, 전자)

Mô tả về công việc

자동차 사출 제품에 대한 해외 원부자재 구매 및 원산지 관리 및 원가 관리

2019/05 ~ 2021/01

Công ty

장원테크 비나

Bộ phận

영업팀

Khu vực làm việc

Bắc Ninh

Chức danh

차장

Mức lương

100만동

Ngành nghề

제조업 (기계, 전자)

Mô tả về công việc

자동차 전장 전자 제품 담당 프로젝트 PM, 고객사 별 KEY ACCOUNT MANAGER, 해외고객사 관련 영업활동
담당 고객사 : LGE, HSE, BMW, LGD, YURA, HYUNDAI, LGIT, KOMOS, SOUTHCO, 미래ECI, CRESYN, GE, TTI

2017/12 ~ 2019/05

Công ty

케이오비에이

Bộ phận

영업팀

Khu vực làm việc

해외지역

Chức danh

과장

Mức lương

350만원

Ngành nghề

제조업 (기계, 설비)

Mô tả về công việc

자동화 설비, 물류 컨베이어 설비, 로보트 및 주변 설비, 방위산업, 항만, 크레인 설비, 플랜트 설비에 요구되는 충격 완충기 (일반 모델 & 주문 제작 모델) 해외영업 및 권역별 에이전트 관리

2012/08 ~ 2017/06

Công ty

KH바텍

Bộ phận

해외고객팀

Khu vực làm việc

해외지역

Chức danh

대리

Mức lương

280만원

Ngành nghề

제조업 (기계, 전자)

Mô tả về công việc

Account Manager/PM
휴대폰 제품 및 자동차 제품에 대한 원가, 개발, 양산에 관련되어 진행되는 모든 업무 관리


MỤC TIÊU NGHỀ NGHỆP

[Automotive 用 Die-casting 제품 관련]
2019. May ~

Starting with VOLVO CSD XXX (1 part), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 25K/Month (TOTAL : 1.4 M)

Starting with GM INFO X.X (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting + FIP sealing
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 10K/Month (TOTAL : 0.8 M)

Starting with Daimler OMS ECU XXX (4 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 30K/Month (TOTAL : 2.3 M)

Starting with Daimler MPC XXX (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Al casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 30K/Month (TOTAL : 1.3 M)

Starting with BMW CID XXX (9 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + Painting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about BMW CSR
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- VDA6.3 preparation_ 30K/Month (TOTAL : 2.8 M)

Starting with Renault XXX (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 40K/Month (TOTAL : 2 M)

Starting with Daimler Bottom cover (3 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- PPAP documents have been submitted.
- Under MP_ 200K/Month

Starting with Daimler Bottom cover (1 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Discussing about Part price & Tooling price


Starting with Daimler BR214 (2 parts), Automotive part.
- Key Feature product – Mg casting + A’ssy
- Advanced Developed in Vietnam
- Discussion about CSR of itself
- Discussing about Part price & Tooling price

2016. May ~

Starting with ZF TRW S-Cam 4.6 Project (Poland), ADAS product
- Key Feature product – Al casting + Plating
- Involved New Program S-cam 4.6 program Project manager Lead.
- Advanced Developed in Korea
- Development Meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- All documents have been submitted. (Control plan, FAI & CPK, Samples)
- Quality issues handled & communicated.
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working

RFQ works on Additional automotive parts
- Base plate : Al casting + CNC machining
- Remote Head : Al casting + CNC machining + Electodeposition
- Remote Head ll : Al casting + CNC machining + Non-chromate
- Spool : Al casting
- Housing Fiat Ducato MSCL : Al casting
- AC 1000 rear housing : Al casting + CNC machining
- S-cam 2.0 : Al casting + CNC machining + Plating
- S-cam 3.5 : Al casting + CNC machining + Plating
- Mono-cam 4.7 : Al casting + CNC machining + Plating
- Tri-cam : Al casting + CNC machining + Plating
- Daimler MFA2 ESCL : Mg casting + CNC machining + Non-chromate
- ECU Housing : Al casting + CNC machining

[Mobile 用 Die-casting 제품 관련]

2015. Mar ~ 2016. Apr

Starting with Blackberry O-series R149 Project (USA, Florida program), Black berry “Priv”, Sales amount - USD : 100M
- Key Feature product – Slide housing(CNCed+Anodizing) + Display(SDC) + Dynamic flex(M-flex) + Vibra(AWA) + Receiver(AAC) + Front facing Camera(LGIT) etc.
- Involved New Program R149 sub assy program Project manager Lead.
- Developed in Korea & produced in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Worked with SDC(Samsung) + M-Flex + AAC + LGIT.
- Each build schedule (M1~M4) and assign Company Resource.
- All documents have been submitted. (Control plan, FAI & CPK, Samples)
- Quality issues handled & communicated.
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Wintron Mexico.

2014. Jun ~ 2015. Feb

Starting with APPLE A120 (C type cable holder) project
Key Feature product – Deep drawing
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Foxlink.
- Taken care of Forecast/ shipment/ liability.
- Copy tooling submit/ approval/ verification.

2014. Jun

Starting with Motorola solution Pollux project
Key Feature product – Dual casting structure
- Involved New Program Pollux as Project manager
- Developed in Korea & produced in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Due to their budget problem, This program canceled
2014. May ~ Jun

Starting with Apple B180 Project
- Key Feature product – Micro part made by Forging(Extrusion).
- Developed in Korea
- DFM Review(3D & 2D Discussion)
- This program model doesn’t fit with KHV’s Capability.
2014. May

Starting with Jabra Cup-tablet-holder Project
- Key Feature product – Anodizing part on 2 different raw-material(Casting part & Full CNC part).
- Developed in Korea
- DFM Review(3D & 2D Discussion)
- This program model was dropped due to color matching problem..
2014. Apr

Starting with Nokia Push-Push Project
- Key Feature product – Mechanism Model
- Developed in Korea
- DFM Review(3D & 2D Discussion)
- This program model doesn’t fit with KHV’s Capability.

2012.Oct ~ 2014. Feb

Starting with Motorola mobility Victara project
Key Feature product – New surface treatment(Anodizing) is applied.
Forging + CNC + MNT + Molding +Sand blaster + Anodizing
- Involved New Program Victara as Project manager
- Developed in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Due to Motorola new project, This program canceled

Starting with Motorola mobility Base Housing project
Key Feature product – New surface treatment (Plating +Sand blast +Fine Bead blast) is applied.
- Involved New Program Base Housing as Project manager
- Developed in Korea
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Due to their budget problem, This program canceled

Starting with Motorola mobility Ghost project
Key Feature product – Al casting + Injection molding + Sub Ass’y
- Involved New Program Ghost as Project manager
- Developed in Korea & produced in China
- ESI(Early supplier involvement) meeting and DFM Review(3D & 2D Discussion)
- Part price & Tooling price(CBD and tooling plan)
- Each build schedule (M1~M4) and assign Company Resource.
- All documents have been submitted. (Control plan, FAI & CPK, Samples)
- Quality issues handled & communicated.
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Flextronics
2012. Aug ~ 2014. Dec

Starting with APPLE SK100(LED Reflector) project
- Key Feature product – ZN Casting + plating
- Commercial things (Invoicing/ payment tracking/ liability etc) working with Pegatron.
- Taken care of Forecast/ shipment/ liability.
- Copy tooling submit/ approval/ verification.

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngôn ngữ Giấy chứng nhận/Điểm thi Phân loại chứng chỉ Ngày cấp

Tiếng Anh cơ bản copy

IM


GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.
Ngày soạn: 05/02/2021 Người soạn: 박재현


Nếu đăng ký tài liệu giả, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các hoạt động lao động.

Công ty JOBPRO đảm bảo thông tin của người xin việc được giữ bí mật và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung hồ sơ, đồng thời chúng tôi tin tưởng các hồ sơ được đăng ký và không chịu trách nhiệm trong tranh chấp luật pháp phát sinh.(theo điều 15 điều khoản hội viên cá nhân)