Sửa đổi lần cuối: 17/08/2019

인쇄관련 QC,QA

LĨNH VỰC MUỐN ĐĂNG KÝ/MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

Lĩnh vực muốn đăng ký

영업,기술 (Senior Manager) (Báo chí-Biên tập viên-Xuất bản)

Mức lương mong muốn

Thoả thuận sau phỏng vấn

THÔNG TIN CƠ BẢN

최원이

Họ tên

최원이

Giới tính

Nam  - 19/11/1971 (52 tuổi)

Địa chỉ

부산 사상구, Khác, Nước ngoài

Di động

????

Email

????

Điện thoại

????

Tình trạng hôn nhân

????

Cấp bậc cao nhất Tổng kinh nghiệm Nơi làm việc mong muốn nhất Mức lương gần nhất

Trung cấp

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian Phân loại Tên trường Chuyên ngành Điểm trung bình
-

Trung cấp

동명전문대 Công nghệ hóa học, Sinh học

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Điểm mạnh của bạnĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

일본 2년 연수, 일어 고급반 이수

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

고객불만 대응,iso

GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Tôi xin cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.
Ngày soạn: 17/08/2019 Người soạn: 최원이


Nếu đăng ký tài liệu giả, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các hoạt động lao động.

Công ty JOBPRO đảm bảo thông tin của người xin việc được giữ bí mật và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung hồ sơ, đồng thời chúng tôi tin tưởng các hồ sơ được đăng ký và không chịu trách nhiệm trong tranh chấp luật pháp phát sinh.(theo điều 15 điều khoản hội viên cá nhân)