Senior R&D Manager

The Rising Star SEA

KINH NGHIỆM:  Không yêu cầu
Hình thức tuyển dụng:   Nhân viên chính thức
Nơi làm việc:  Hưng Yên
Mức lương: Trên 100 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2021

Lĩnh vực hoạt động: 

Sản xuất khác

Lượt xem: 23 Ứng viên: 0 Lượt lưu: 0

Thông tin tuyển dụng: Senior R&D Manager

TUYỂN NHÂN SỰ

Số lượng tuyển: 1 người
Lĩnh vực tuyển dụng:  Phát triển sản phẩm-MD
Bộ phận: Research and Development
Chức vụ / Cấp bậc: Senior Manager~Manager
Mô tả công việc:

R&D 선임 관리자는 다양한 비즈니스 이니셔티브를 위한 제품 연구 및 개발을 주도할 책임이 있습니다.
새로운 제품과 대안을 유지하고 탐색합니다.

 • 연구 프로젝트 관리 및 제품 개발 제안
 • 생산 부서에 기술 이전을 구현하고 새로운 방법을 정의하여 실험실 기능을 강화하고 기존 방법의 결함을 개선/해결합니다.
 • 선임 화학자 및 화학자를 위한 분석 방법, SOP 및 연구 방향 제공
 • 테스트 계획, 검증 및 방법 개발의 연구 및 실행 주도
 • 보고서 작성 및 이사회에 제출
 • 제품 품질 개선 및 실험실의 화학자 및 선임 화학자를 감독하고 실험실 및 인벤토리의 화학 물질, 소모품 및 장비를 제어합니다.
 • 팀 관리 및 팀원 코칭

YÊU CẦU BẰNG CẤP VÀ ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN

Học vấn: Đại học
Yêu cầu công việc

요구 사항

 • 한국인, 남성, 32~45세 선호
 • R&D 또는 관련 경험, 바람직하게는 알루미늄 제조 분야에서 최소 05년의 경험
 • 공학, 기계 공학, 기술 또는 관련 분야의 학사 학위
 • Microsoft Office, AutoCAD 2D, 3D 및 관련 소프트웨어의 컴퓨터 기술에 능숙
 • 영어에 능통, 가급적 베트남어
 • 팀 및 팀 관리, 유연성 및 다양한 환경 및 압력 하에서 작업할 수 있는 능력
 • 강력한 리더십과 규율을 유지하려는 의지
 • 잘 조직화, 계획 및 프로세스 관리 기술
 • 적극적입니다. 창의적이고 책임감 있는
 • 분석력, 논리적 사고력, 독립적인 업무능력 보유자
 • 활기차고 동기 부여

혜택:

 • 급여: $5000 - $6000
 • 유급 휴가 및 사회 보험.
 • 전문적이고 활동적인 작업 환경
 • 기타 회사 활동.
Chuyên ngành: Cơ Khí Kim Loại·Phi kim,Kỹ thuật Công nghiệp.
Ngoại ngữ : Tiếng Anh.
Giới tính: Không yêu cầu

Điều Kiện Làm Việc

Mức lương: Trên 100 triệu
Điều kiện ưu đãi: Tiền thưởng.
Vị trí công ty: Hung yen
Xem bản đồ
Khu vực làm việc: Hưng Yên

THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Thời gian nhận hồ sơ: 23/11/2021 ~ 11/12/2021
Phương thức tuyển dụng: Nộp qua Email
Mẫu áp dụng: Mẫu riêng Tải về

THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ TÀI LIỆU CẦN THIẾT

Thủ tục thông thường:
Giấy tờ cần nộp:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

 

LIÊN HỆ NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Người phụ trách: Van Do
Điện thoại: 0983673910
Di động: 0983673910
Email: vando@r-starsea.com
Gửi và chia sẻ Việc làm Senior R&D Manager :