Views 15 | Code NTD0002011 | Update date: 30/09/2021

박 은규 (ekp08367@gmail.com)

JOB CATEGORY/HOPED SALARY

Apply department

Hope salary

BASIC INFORMATION

박 은규

Full name

박 은규

Sex

Male  - 24/09/1962 (59 years old)

Address

An hoa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Phone number

????

Email

????

Phone number

????

Marital Status

????

Final education Career Last hoped working area Previous final salary

4 years uiversity

Total Career: 30 Year 0 month | Việt Nam 10 Year 6 month

Educational Background

Period Classification School name Major Grades
1985 - 1993

4 years uiversity

한국방송통신대학 Business Administration

CAREERS

Career

30 Year 0 month    Working overseas: Việt Nam 10 Year 6 month

Core Competence

본인은 회사 경영 전반을 기획할 수 있다.


CERTIFICATE

CERTIFICATE Place of issue Classification Issue date

운전면허

서울시

1종 보통

1991

워드

한국관리공단

2급

2010

정보처리기능사

한국관리공단

2급

2010

원가관리사

서울상공회의소

1989

OVERSEAS TRAINING AND EXPERIENCE

FUJI XEROX 에서 표전원가 도입 연수 일본 1개월
베트남 봉제 회사 근무 2010부터 현재 베트남 근무

EXPERTS

원가 관리
회계결산
기획
해외 법인장 11년 경험

The above information confirms that it is true.

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
hoang gia huy Male - 41 years old

0 Year 0 Month

29/11/2021
Nhân viên Kinh doanh
Đào Thị Hương Quỳnh Female - 20 years old
Nhân viên Kinh doanh

0 Year 0 Month

Company policy

26/11/2021
Yên Phong, Bắc Ninh
Dương Đăng Hoàng Male - 23 years old
Yên Phong, Bắc Ninh

Bắc Ninh

0 Year 8 Month

7-10 million

24/11/2021
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "
이주병 Male - 50 years old
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "

Hà Nội

25 Year 8 Month

100 million↑

23/11/2021
Nhân viên Kinh Doanh - Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hường Female - 21 years old
Nhân viên Kinh Doanh - Hà Nội

0 Year 0 Month

Company policy

17/11/2021
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC
Nguyễn Văn Báu Male - 26 years old
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC

3 Year 1 Month

25-30 million

18/11/2021
Lê Viết Hoà Male - 26 years old

4 Year 2 Month

20-30 million

17/11/2021
Dịch vụ thông tắc cống bể phốt uy tín tại Hải Dương
hutbephothuyhoang Male - 26 years old
Dịch vụ thông tắc cống bể phốt uy tín tại Hải Dương

0 Year 0 Month

Decision after interview

16/11/2021
Thông dịch tiếng hàn tại vinh hoặc gần nam đàn
Kim Ga Eun Female - 31 years old
Thông dịch tiếng hàn tại vinh hoặc gần nam đàn

0 Year 0 Month

Decision after interview

13/11/2021
생산관리 이력서
반우현 Male - 44 years old
생산관리 이력서

Bắc Ninh

19 Year 9 Month

Company policy

12/11/2021

RESUME KIND OF JOBS