Views 35 | Code NTD0002009 | Update date: 24/09/2021

관리능력및영업력이 뛰어납니다

JOB CATEGORY/HOPED SALARY

Apply department

영업관리 (Decision after interview) (General Sales·Business)

Hope salary

Company policy

BASIC INFORMATION

김헌중

Full name

김헌중

Sex

Male  - 23/11/1978 (43 years old)

Address

시즌에비뉴, Q. Hà Đông, Hà Nội

Phone number

????

Email

????

Phone number

????

Marital Status

????

Final education Career Last hoped working area Previous final salary

High school

Total Career: 10 Year 0 month | Việt Nam 4 Year 0 month Hà Nội

Educational Background

Period Classification School name Major Grades
1997 - 03

High school

동명

CAREERS

Career

10 Year 0 month    Working overseas: Việt Nam 4 Year 0 month

Core Competence

이해력과 습득력이 뛰어납니다


Period Contents

2010/03

2015/06

Company name

미르통신(휴대폰도매업)

Department

미르통신(휴대폰도매업)

Working area

Position/Title

대표

Salary

Kind of Job 도매업
Job description 대표
Period Contents

2016/11

2020/06

Company name

하나투어/하노이

Department

하나투어/하노이

Working area

Position/Title

소장

Salary

Kind of Job 여행업
Job description 여행에대한 인력배정,스케줄,영업,정산등 모든것을 총관리 운영하였습니다.SELF-INTRODUCTION

성격및장단점

좌절과 실패를 두려워하지 않으며 조건이나 상황을 따지지 않고
능력을 발휘하며 사회생활을 하였습니다
책임감이 강하며 작은 것에 연연하지 않고 맡은 일은 최대의 성과로 끝까지 끝내며 원리원칙을 중요시하지만 그 틀에서 새로운
방식을 만들어 일에 적용해 수완이 좋고 집중력이 높다는 주위의 평가를 많이 받았습니다.
정정당당하고 주관이 강한 것이 단점일수있지만
매우 정의롭고 사소한 이익에 집착하지 않으며 남에게 베풀기를 좋아합니다.
또한, 많은 이야기와 의견을 담을수있는 마음가짐을 가지고 있으며 항상 인생을 적극성 있게 살아갈려고 하는 자세를 가지고 있습니다.
-감사합니다-

The above information confirms that it is true.

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
hoang gia huy Male - 41 years old

0 Year 0 Month

29/11/2021
Nhân viên Kinh doanh
Đào Thị Hương Quỳnh Female - 20 years old
Nhân viên Kinh doanh

0 Year 0 Month

Company policy

26/11/2021
Yên Phong, Bắc Ninh
Dương Đăng Hoàng Male - 23 years old
Yên Phong, Bắc Ninh

Bắc Ninh

0 Year 8 Month

7-10 million

24/11/2021
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "
이주병 Male - 50 years old
" 바로 지금이 변화하고 도전할 때이다. "

Hà Nội

25 Year 8 Month

100 million↑

23/11/2021
Nhân viên Kinh Doanh - Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hường Female - 21 years old
Nhân viên Kinh Doanh - Hà Nội

0 Year 0 Month

Company policy

17/11/2021
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC
Nguyễn Văn Báu Male - 26 years old
Kỹ sư lập trình PLC / Engineer Programming PLC

3 Year 1 Month

25-30 million

18/11/2021
Lê Viết Hoà Male - 26 years old

4 Year 2 Month

20-30 million

17/11/2021
Dịch vụ thông tắc cống bể phốt uy tín tại Hải Dương
hutbephothuyhoang Male - 26 years old
Dịch vụ thông tắc cống bể phốt uy tín tại Hải Dương

0 Year 0 Month

Decision after interview

16/11/2021
Thông dịch tiếng hàn tại vinh hoặc gần nam đàn
Kim Ga Eun Female - 31 years old
Thông dịch tiếng hàn tại vinh hoặc gần nam đàn

0 Year 0 Month

Decision after interview

13/11/2021
생산관리 이력서
반우현 Male - 44 years old
생산관리 이력서

Bắc Ninh

19 Year 9 Month

Company policy

12/11/2021

RESUME KIND OF JOBS