POS 시스템 구축 및 관리 베트남 근무

KoreaHR

Hết hạn
KINH NGHIỆM:  Trên 5 năm
Hình thức tuyển dụng:   Nhân viên chính thức
Nơi làm việc:  Hòa Bình
Mức lương: Thoả thuận sau phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2020

Lĩnh vực hoạt động: 

Website điện tử·Internet·

Lượt xem: 43 Ứng viên: 0 Lượt lưu: 0

Thông tin tuyển dụng: POS 시스템 구축 및 관리 베트남 근무

TUYỂN NHÂN SỰ

Số lượng tuyển: 1 người
Lĩnh vực tuyển dụng:  CNTT·Lập trình viên·Phần mềm,ERP-phân tích hệ thống-thiết kế
Mô tả công việc:

POS 시스템 구축 및 관리 베트남 근무

▣ 회사소개
   - 한국 그룹으로서 베트남에서 종합부동산사업,건축자재유통,물류업 및 창고임대업, 오피스임대,상업용매장,F&B사업등을 하고 있는 성장가능성 있는 기업
  - 근무지는 베트남

▣ 포지션
베트남 현지 법인 소속으로서 타회사 주재원들에게 제공하는 복리후생 제공
(직급별 차등 주택지원비,항공권,자녀교육비,의료비지원,경조사비지원,통신비지원)

영어는 베트남에서 근무이다보니 베트남 현지 직원들 및 거래처와 의사 소통 가능 정도 이며 영어 능통자  또는 베트남어 가능자 크게 선호됩니다.

내부적 조직관련하여 나이는 40세 미만인 분으로 한정됨을 양해부탁드립니다.

복합 쇼핑몰 완공을 앞두고 있기에 POS 시스템 세팅 및 관리업무 경력자가 필요합니다.

직급 및 연봉은 최종 직급 및 연봉 기준으로 협의 입니다.

 

YÊU CẦU BẰNG CẤP VÀ ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN

Học vấn: Đại học
Yêu cầu công việc

▣ 담당업무
   1. 베트남 ERP운영관리 (서버, DB)
        - 더존, SAP Business One
   2. 그룹웨어/메일/전자결재 시스템 운영관리
   3. 사내 전산장비 관리 및 유지보수
   4. 네트워크 및 인프라 관리 및 유지보수
   5. License관리, 정보보안, IT자산 및 소모품관리
   6. POS 시스템 구축 및 관리

▣ 접수방법
    1. 이력서(사진첨부 / 연락처 및 희망 연봉기재)
    2. 자기(경력)소개서(근무회사 소개 및 주요 경력업무 위주로 기재)
    3. 가급적 MS-word 자료를 부탁드립니다.
    ※ 채용마감일이 따로 있지는 않으며 채용시 마감인 관계로 빠른 지원을 부탁드립니다.

▣ 담당자
    헤드헌팅 전문주식회사 KoreaHR 변재웅 대표
    · 웹사이트: http://koreahr.co.kr
    · 연락전화번호 : 02-2038-3232
    · 휴대폰 : 010-4007-5737
    · 카카오톡 오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/sW3keQK
    · 명함주소 : http://koreahr.co.kr/card.jpg
    · 메일주소 : job@koreahr.co.kr

Giới tính: Nam

Điều Kiện Làm Việc

Mức lương: 면접 후 결정
Điều kiện ưu đãi: Hỗ trợ ký túc xá.
Vị trí công ty: 서울시 종로구, ,
Xem bản đồ
Khu vực làm việc: Hòa Bình

THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Thời gian nhận hồ sơ: 18/02/2020 ~ 26/02/2020
Phương thức tuyển dụng: Nộp hồ sơ tuyển dụng online
Mẫu Áp dụng: Hồ sơ ứng viên JOBPRO

THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ TÀI LIỆU CẦN THIẾT

Thủ tục thông thường:

▣ 접수방법
    1. 이력서(사진첨부 / 연락처 및 희망 연봉기재)
    2. 자기(경력)소개서(근무회사 소개 및 주요 경력업무 위주로 기재)
    3. 가급적 MS-word 자료를 부탁드립니다.
    ※ 채용마감일이 따로 있지는 않으며 채용시 마감인 관계로 빠른 지원을 부탁드립니다.

 

Giấy tờ cần nộp:

▣ 담당자
    헤드헌팅 전문주식회사 KoreaHR 변재웅 대표
    · 웹사이트:
    · 연락전화번호 : 02-2038-3232
    · 휴대폰 : 010-4007-5737
    · 카카오톡 오픈채팅 :
    · 명함주소 :
    · 메일주소 :

LIÊN HỆ NGƯỜI PHỤ TRÁCH

Người phụ trách: 변재웅
Điện thoại: 82220383232
Di động: 01040075737
Bấm vào nút NỘP HỒ SƠ để ứng tuyển
Gửi và chia sẻ Việc làm POS 시스템 구축 및 관리 베트남 근무 :