Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 9

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
인사총무/영업관리/ 지원자 김동탁  [하노이거주0984438247]
김동탁 Male - 33 years old
인사총무/영업관리/ 지원자 김동탁 [하노이거주0984438247]

Hà Nội

3 Year 6 Month

Decision after interview
28/04/2022
신의충실
박태훈 Male - 48 years old
신의충실

Hà Nội

15 Year 0 Month

Decision after interview
Others 02/10/2021
nhân viên văn phòng
Nguyễn Thị Thảo Ly Female - 28 years old
nhân viên văn phòng

Hà Nội

4 Year 2 Month

7-10 million
Over 4 years university 12/02/2020
해외영업/교육/총무/회계/생산관리, 호치민 거주
박권세 Male - 32 years old
해외영업/교육/총무/회계/생산관리, 호치민 거주

2 Year 6 Month

Decision after interview
01/10/2018
Hồ sơ xin việc
Tạ Thị Hợi Female - 26 years old
Hồ sơ xin việc

New commer

3-5 million
4 years uiversity 16/07/2018
베트남에서 새로운 시작을 하고자 합니다
임홍준 Male - 56 years old
베트남에서 새로운 시작을 하고자 합니다

28 Year 0 Month

Company policy
Vocational school 10/06/2018
키우는 재미가 있는 인재
황준상 Male - 31 years old
키우는 재미가 있는 인재

Bắc Ninh

New commer

Company policy
4 years uiversity 29/05/2018
Trần Thị Hồng Hạnh
Trần Thị Hồng Hạnh Female - 44 years old
Trần Thị Hồng Hạnh

TP HCM

10 Year 0 Month

20-25 million
Others 28/05/2018
베트남에서 근무 희망합니다
최철규 Male - 46 years old
베트남에서 근무 희망합니다

New commer

Decision after interview
10/03/2018