Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn
Nguyễn Thị Huyền Female - 22 years old
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn

Bắc Giang

New commer

10-15 million
Others 23/03/2020