Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 9

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên trong công ty Nhật Bản
Nguyễn Phạm Thành Công Male - 24 years old
Nhân viên trong công ty Nhật Bản

TP HCM

New commer

Decision after interview
04/10/2020
생산/품질관리 신입 김종형 지원서
김종형 Male - 30 years old
생산/품질관리 신입 김종형 지원서

Bắc Ninh

New commer

50 million↑
4 years uiversity 28/09/2020
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn
Nguyễn Thị Huyền Female - 22 years old
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn

Bắc Giang

New commer

10-15 million
Others 23/03/2020
베트남에서 제 2에 삶을 꿈꾸는 엔지니어 입니다.
김병국 Male - 34 years old
베트남에서 제 2에 삶을 꿈꾸는 엔지니어 입니다.

5 Year 11 Month

Decision after interview
08/10/2019
이력서
배경민 Male - 31 years old
이력서

Bắc Ninh

New commer

Company policy
25/09/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
이력서입니다.
나재영 Male - 35 years old
이력서입니다.

Hà Nội

9 Year 0 Month

20-25 million
High school 18/07/2018
베트남 현지에서 비전을 위해 일할 청년입니다.
정지용 Male - 37 years old
베트남 현지에서 비전을 위해 일할 청년입니다.

New commer

Company policy
High school 18/06/2018