Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 6

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên trong công ty Nhật Bản
Nguyễn Phạm Thành Công Male - 24 years old
Nhân viên trong công ty Nhật Bản

TP HCM

New commer

Decision after interview
04/10/2020
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn
Nguyễn Thị Huyền Female - 22 years old
Làm việc về lĩnh vực tiếng Hàn

Bắc Giang

New commer

10-15 million
Others 23/03/2020
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Nguyễn
Thuỳ dung Female - 25 years old
Nguyễn

New commer

Company policy
04/03/2019
Cao Văn Ánh
Cao Văn Ánh Male - 27 years old
Cao Văn Ánh

TP HCM

New commer

Decision after interview
Over middle school 11/02/2019
Hồ sơ cá nhân
Nguyễn Bảo Male - 28 years old
Hồ sơ cá nhân

1 Year 0 Month

7-10 million
4 years uiversity 25/04/2018