Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 2

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Bất động sản. Hà nội
Vũ Đình Toản Male - 37 years old
Bất động sản. Hà nội

3 Year 0 Month

15-20 million
22/06/2021
Hồ Sơ Tìm Việc Làm - Gắn Bó Lâu Dài
Nguyễn Văn Hùng Male - 24 years old
Hồ Sơ Tìm Việc Làm - Gắn Bó Lâu Dài

New commer

3 million↓
08/03/2019