Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 3

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
ĐƠN XIN VIỆC
Tô Xuân Tùng Male - 26 years old
ĐƠN XIN VIỆC

New commer

3 million↓
4 years uiversity 28/09/2019
Hồ sơ TEST  CV
Test Adpia Male - 25 years old
Hồ sơ TEST CV

Hà Nội

New commer

10- 12 triệu
Not relevant 03/08/2018
Nhân viên QA test
Nguyễn Thị Khôi Female - 34 years old
Nhân viên QA test

Hà Nội

New commer

7-10 million
05/07/2018