Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 2

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Nhân viên sàn thương mại điện tử
Nguyễn Thị Thanh Vân Female - 22 years old
Nhân viên sàn thương mại điện tử

New commer

Decision after interview
4 years uiversity 11/10/2021
xin viec
tamtran14061996 Female - 26 years old
xin viec

New commer

Decision after interview
02/03/2019