Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Đỗ Phương Thảo
Đỗ Phương Thảo Female - 28 years old
Đỗ Phương Thảo

Hà Nội

New commer

12-15 million
4 years uiversity 21/10/2018