Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 3

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
Giúp việc. Bán hàng
Hồ huyền trang Female - 33 years old
Giúp việc. Bán hàng

New commer

3-5 million
14/04/2020
Hồ sơ xin việc làm nhân viên thời vụ
Trần Thị Ngọc Hồng Female - 22 years old
Hồ sơ xin việc làm nhân viên thời vụ

Hà Nội

New commer

3 million↓
26/09/2018
Hồ sơ xin việc
Vũ Thị Thu Hoài Female - 23 years old
Hồ sơ xin việc

New commer

5-7 million
4 years uiversity 22/09/2018