Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY SIÊU THỊ- CTY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER
LÊ THỊ KIM ANH Female - 27 years old
NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY SIÊU THỊ- CTY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER

New commer

3-5 million
4 years uiversity 21/07/2020