Kind of Job
LOCATION
Salary
CAREERS

Search Result 1

Name Tên hồ sơ/ Địa điểm mong muốn Career/Hoped salary Education/Certificate Update date
CV - Phan Quốc Hoàng - Nhân viên IT - Seoer
Phan Quốc Hoàng Male - 33 years old
CV - Phan Quốc Hoàng - Nhân viên IT - Seoer

Hà Nội

5 Year 0 Month

10- 12 triệu
4 years uiversity 23/06/2018