Ký sư cơ khí cơ điện

Công ty TNHH JOBPRO

Apply Now
CAREERS:  Over 7 years
Employment type:   Full-time job
Working area:  Thái Nguyên
Salary: 25-30 million

End of Reception: 30/04/2020

Type of Industry: 

Mechanical·Equipment·Motor car,Electricity·Electronics·Control

Views: 32 Candidate: 0 Save: 0

Job Posting: Ký sư cơ khí cơ điện

RECRUITMENT GUIDELINE

Number of Recruits: 2 person
Job Category:  Mechanical·Mechanical equipment,Điện·Điện tử·Điều khiển
Department: Kỹ Thuật
Position/Title: Executives
Recruiting Sectors/Job Descriptions:
 

CÔNG TY DONGWHA VIETNAM.(Công ty mới thành lập).

- Địa chỉ :Lô CN1, CN2, CN3, CN4, Khu công nghiệp Sông Công II, xã Tân Quang, Thành phố Tống Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam:

Nghành nghề: Sản xuất lắp đặt sàn gỗ.

- Job/Công việc: Kỹ sư cơ khí điện

- Postion/Chức vụ: Executive/ Điều hành

- Role & Responsibilities/Vai trò trách nhiệm: 

    + Electric power business management/ Quản lý kinh doanh điện lực
    +  Facility maintenance business management/ Quản lý kinh doanh bảo trì cơ sở
    + Other equipment and electricity related tasks/ Các thiết bị khác và các nhiệm vụ liên quan đến điện

Qualifications and preferential terms

Educational Background: 4 years uiversity
Apply Qualification

2. Yêu Cầu:

- Qualification/ Trình độ chuyên môn

 + More than 7 years plant machinery maintenance experiences as electrical engineer./Hơn 7 năm kinh nghiệm bảo trì máy móc nhà máy như kỹ sư điện.
 + Language : English or Korean. / Ngôn ngữ: Tiếng anh hoặc tiếng hàn.

- Preferred/ Ưu tiên: 

  + Preferential treatment for holder of a certified Vietnamese electric certificate/ Ưu tiên người có chứng chị điện
  + PLC Siemens program experienced./Chương trình PLC của Siemens
  + Bachelor degree in electrical  engineering/ Cử nhân kỹ thuật điện.

 

Major/Department: Metal·Non-Metallic Engineering,Electrical·Electronic Engineering.
Foreign Language : English,Korean Language.
Sex: Male

Working Condition

Salary: 25-30 triệu
Welfare Benefits: Lunch provide,Social insurance.
Company address:: Lô CN1, CN2, CN3, CN4, Khu công nghiệp Sông Công II, xã Tân Quang, Thành phố Tống Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam:
View Map
Working area: Thái Nguyên
Working day: Thứ Hai - Thứ Bảy
Working Time: Thứ Hai - Thứ Bảy : 08h00 - 17h00

Reception Period and Method

Reception period: 21/03/2020 ~ 30/04/2020
How to Reception: Apply Online
Application Form: Company Form Download

Recruitment Procedures and Required Documents

Recruitment Procedures:
Required Documents:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

 

Contact to Us

Manager: Nhân Sự
Phone number: 0243868828
Phone number: 0359690638
Email: hang@jobprovn.com
Please apply now !
Ký sư cơ khí cơ điện Share to: