Cẩm Nang Việc Làm

Kiểm toán là gì và Nên học kiểm toán ở đâu?

25/06/2019 | 21:57 : Lượt xem 273

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là kiểm tra, xác minh tính trung thực, hợp lý của những báo cáo tài chính đó, từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của tổ chức đó. Hay nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng liên quan đến những thông tin tài chính được kiểm tra (cung cấp bởi kế toán) nhằm xác đinh và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.
Có thể nói, kiểm toán hướng đến rất nhiều đối tượng, những người quan tâm tới tình hình tài chính của một tổ chức nào đó nhưng không có nghiệp vụ về tài chính, kế toán; đó là lí do họ cần đến những kiểm toán viên để tìm hiểu và đưa ra những đánh giá phù hợp giúp họ có những quyết định đúng đắn nhất.

Các công việc của kiểm toán là gì?

Công việc của một kiểm toán viên sử dụng các phương  pháp chuyên  ngành, hiểu biết nghiệp  vụ kế toán từ đó kiểm tra chi tiết việc ghi chép kế toán đầy đủ chính xác, hay nói cách khác công việc kiểm toán như sau:
– Xác minh tính trung thực và tính pháp của các báo cáo tài chính.
– Đánh giá bằng việc đưa ra ý kiến về tính trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính, kế toán.
– Tư vấn cho các nhà quản lý thông qua việc chỉ ra những sai sót và gợi mở ra những biện pháp để khắc phục, giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Có bao nhiêu loại kiểm toán ?

Chúng ta phải hiểu rằng, các tổ chức ở đây không chỉ là các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn bao gồm cả những cơ quan Nhà nước, như đã nói kiểm toán hướng tới nhiều đối tượng khác nhau.
Có nhiều cách phân loại kiểm toán, nhưng để dễ hiểu nhất thì chúng ta nên phân loại theo chủ thể kiểm toán. Cụ thể, có 3 loại kiểm toán như sau:
– Kiểm toán Nhà nước: Do cơ quan kiểm toán Nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí, thông thường đối tượng được kiểm toán là những doanh nghiệp nhà nước.
– Kiểm toán độc lập: Được tiến hành bởi các kiểm toán viên tại các công ty độc lập chuyên về dịch vụ này. Nhiệm vụ chính của họ thường là kiểm toán những báo cáo tài chính, ngoài ra cũng có các dịch vụ khác về tài chính và kinh tế tùy theo yêu cầu của khách hàng. Đây là loại kiểm toán nhận được sự tin cậy từ bên thứ ba hay những nhà đầu tư.
– Kiểm toán nội bộ: Là những kiểm toán viên trong nội bộ một công ty, tổ chức nào đó. Họ thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc. Thường thì những báo cáo kiểm toán này chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty mà ít nhận được sự tin cậy từ bên ngoài, vì các kiểm toán viên này cũng là nhân viên trong nội bộ công ty và làm việc dưới ảnh hưởng của ban giám đốc.

Xem thêm: Những điều cần biết về đào tạo liên thông đại học mới nhất năm 2019

Nên học kiểm toán ở đâu?

Hiện nay, có nhiều trường đại học đang đào tạo ngành kiểm toán, nhưng để tìm được môi trường có chuyên môn cao, đáp ứng được nhu  cầu của nhà tuyển dụng, thì rất ít  ngôi trường có thể làm được, Sau đây là một số trường top đầu đào tạo ngành kiểm toán: Đại học kinh tê quốc dân, Học viện tài chính,  Đại học ngoại thương, đại học thương mai. v.v.v

Top 10 Công ty có doanh thu nhiều nhất năm 2018

 


(nguồn CPA Việt Nam)