Công ty CPTT đa phương tiện Bạch Gia

조회수: 16 | 채용공고: 1 | 지원자: 0

회사정보: Công ty CPTT đa phương tiện Bạch Gia

세금 코드:
기업 형태: 상장기업

담당자

담당자:
휴대폰:
Email: bachgiamedia.laocai@gmail.com

기본정보

대표자: Đinh Văn Quang
회사정보:
회사주소: 059-quy hóa-kim tân -lào cai, Lào Cai, Lào Cai
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰: 0945161886
전화번호: 0945161886
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0