Tập Đoàn Thiên Long, Nhà phân phối tại Nghệ An

조회수: 7 | 채용공고: 1 | 지원자: 1

회사정보: Tập Đoàn Thiên Long, Nhà phân phối tại Nghệ An

세금 코드:
기업 형태:

담당자

담당자: Anh Tuấn
휴대폰:
Email:

기본정보

대표자: Anh Tuấn
회사정보:
회사주소: Anh Tuấn
설립일: 01-01-1970
회사 웹사이트:
휴대폰:
전화번호:
FAX:

재무정보/규모

년도 자본금 매출액 순이익 직원수
0 VND 0 VND 0 VND 0