công ty giải pháp nhân sự Bùi Gia

Lượt xem: 66 | Số tin đăng: 3 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: công ty giải pháp nhân sự Bùi Gia

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: nhungphongnhansu2018@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 92 khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, HN, Q. Hà Đông, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 0987418937
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0