CONG TY TNHH SAPPORO VIET NAM

Lượt xem: 26 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: CONG TY TNHH SAPPORO VIET NAM

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: HCNS
Số điện thoại di động:
Email: duyen.truong@svl.com.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:

Founded in 2010, Sapporo Vietnam Ltd. is the first Japanese brewer entering Vietnam market. Following a long-term growth strategy, on September 11th 2015, Sapporo Group officially acquired the entire 29% stake of VINATABA, making Sapporo Vietnam Ltd. a 100% Japanese company. This is a milestone that motivates Sapporo to continue to expand and grow stronger in the long term in Vietnam’s tremendously potential market

Địa điểm công ty: 17th Floor, Green Power Tower, 35 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District. 1
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty: sapporovietnam.com.vn
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0