Tập đoàn sơn Newton

Lượt xem: 98 | Số tin đăng: 7 | Hồ sơ ứng tuyển: 2

Thông Tin: Tập đoàn sơn Newton

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: honglan.nhansunewton@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Lô 13,14 LK8, KĐT Cienco 5 Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội, ,
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại: 01647009198
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0