Dongsung Vina Co.,Ltd

Lượt xem: 213 | Số tin đăng: 3 | Hồ sơ ứng tuyển: 14

Thông Tin: Dongsung Vina Co.,Ltd

Mã số thuế: 4601145688
Loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: bs9239@dongsungvina.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: 김기봉
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Lot CN 3-3(2), DIEM THUY INDUSTRIAL ZONE, Phú Bình, Thái Nguyên
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0906068682
Điện thoại: 0906068682
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0