Vietnam Technology & Telecommunication JSC.

Lượt xem: 103 | Số tin đăng: 1 | Hồ sơ ứng tuyển: 3

Thông Tin: Vietnam Technology & Telecommunication JSC.

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp:

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm: Phòng HR
Số điện thoại di động: 842742220692
Email:

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện: Phòng HR
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: Tòa nhà PCCC, Vsip Nghệ An, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động:
Điện thoại:
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0