Công ty Cổ phần Tuấn 123

Lượt xem: 67 | Số tin đăng: 2 | Hồ sơ ứng tuyển: 0

Thông Tin: Công ty Cổ phần Tuấn 123

Mã số thuế:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm:
Số điện thoại di động:
Email: levanminh.tuan123@gmail.com

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên người đại diện:
Thông tin công ty:
Địa điểm công ty: 109 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Năm thành lập: 01-01-1970
Website công ty:
Di động: 0972743966
Điện thoại: 0972743966
FAX:

Thông tin tài chính/Quy mô

Năm cơ sở Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận ròng Số nhân viên
0 VND 0 VND 0 VND 0